Zwrot podatku z Niemiec

O zwrot podatku z Niemiec można starać się 4 lata wstecz. Deklaracje podatkowe od dnia 1 stycznia 2015 roku możemy więc złożyć w niemieckim Urzędzie Skarbowym  za lata: 2014,2013,2012,2011.
Klienci, którzy mają trzecią lub piątą klasę podatkową (tzw. Steuerklasse), mogą rozliczać się siedem lat wstecz.
Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na wysokość zwrotu podatku za pracę na terenie Niemiec jest kwestia :
wysokości zarobków uzyskanych w Polsce, które zmniejszają kwotę do zwrotu z podatku niemieckiego, stan cywilny, wyznanie.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia.

Do rozliczenia niezbędne są następujące dokumenty: niemieckie zaświadczenie podatkowe tzw. Lohnsteuerbescheinigung względnie karta podatków dochodowych (Lohnsteuerkarte).
Podatnicy ubiegający się o zwrot nadpłaconego  podatku zobowiązani są także do przedłożenia w niemieckim Urzędzie Skarbowym zaświadczeń UE/EOG – informacja o przychodach osiągniętych w danym roku podatkowym w kraju zamieszkania, wystawianych przez polski US.

Kto może starać się o zwrot podatku z Niemiec?

Pracownicy sezonowi, osoby zatrudnione na stałe lub tymczasowo w niemieckich firmach, pracownicy polskich firm budowlanych, które prowadzą działalność na terenie Niemiec, studenci, stażyści.

W wyjątkowych przypadkach o zwrot podatku może się starać osoba, która posiada stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym podatniku, któremu należy się zwrot podatku.

Ulgi podatkowe

 • rozliczenie z małżonkiem – w tym przypadku kwota wolna od podatku wzrasta do 16008 euro,
 • ulga na dziecko – tzw. Kinderfreibetrag – obniża kwotę przychodu podlegającą opodatkowaniu,
 • ulga na drugie gospodarstwo domowe – tu można uwzględnić takie koszty jak: dojazdy z Polski do Niemiec, koszty poniesione z utrzymaniem auta (naprawy, holowanie, ubezpieczenie etc.), koszty utrzymania mieszkania w Niemczech, diety (max 2160 euro rocznie),
 • koszty poniesione na dojazdy do miejsce pracy – bilety miesięczne, rachunki za paliwo i amortyzację auta,
 • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych – szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
 • koszty związane z przynależnością do związków zawodowych,
 • rachunki za telefon i internet, jeśli był wykorzystywany do celów służbowych,
 • koszty poniesione z wypadkiem komunikacyjnym, który miał miejsce w drodze do pracy.

WAŻNE: do udokumentowania wydatków związanych z podróżami do rodziny w Polsce pożądane jest przedłożenie następujących dokumentów:

 • kopia dowodu rejestracyjnego,
 • kopia polisy ubezpieczeniowej samochodu,
 • oryginały rachunków za paliwo,
 • rachunki za naprawy lub przeglądy samochodu, z których wynika ilość   przejechanych kilometrów,
 • informacja o stanie licznika na początku i na końcu roku,
 • zestawienie, w jakich dniach i o której godzinie rozpoczęto i zakończono podróż do domu,  jeżeli podróże odbywane były samochodem,
 • oryginały biletów – jeżeli podróże odbywane były środkami komunikacji publicznej.

Dopuszczalna jest 1 wizyta w domu w każdym miesiącu pracy w Niemczech!

 • koszty dojazdów do pracy,
 • środki robocze (np. narzędzia, specjalistyczne książki i czasopisma),
 • ubrania robocze,
 • składki na związki zawodowe,
 • prowadzenie konta niemieckiego ok.16 eur0,
 • rozmowy telefoniczne do Polski powyżej 15minut.

Czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku.

Minimalny czas oczekiwania na decyzję to miesiąc, w przypadku pracowników polskich firm budowlanych od 3 – 6 miesięcy, ponieważ ich rozliczenia prowadzone są wyłącznie w dwóch Niemieckich Urzędach Skarbowych – w Oranienburgu oraz Cottbus.

Przekazanie zwrotu dla klienta.

Zwrot podatku jest przekazywany w walucie euro przez Niemiecki Urząd Skarbowy bezpośrednio na konto wskazane przez klienta. Opłatę za usługę należy uiścić w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zwrotu na konto.
W wyjątkowych przypadkach, kiedy klient nie wskaże konta do zwrotu, są wysyłane czeki, które można zrealizować w polskich bankach.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą lub dodatkowych pytań, prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z naszym biurem. Nasi pracownicy służą Państwu radą i pomocą. Skontaktuj się z nami.