Zasiłek rodzinny z Niemiec – Kindergeld

German Contact oferuje kompleksową usługę polegającą na uzyskaniu zasiłku rodzinnego na dzieci dla osób uprawnionych na terenie Niemiec do przedmiotowych świadczeń.

Usługę uzyskania zasiłku rodzinnego z Niemiec możemy zaproponować osobom:

 • zatrudnionym w firmach polskich – oddelegowanym do pracy w Niemczech,
 • zatrudnionym na warunkach niemieckich tj. u niemieckiego pracodawcy,
 • posiadającym własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec,
 • pracownikom sezonowym.

Kwoty zasiłków rodzinnych w RFN są wielokrotnie wyższe niż w Polsce i wynoszą obecnie:

 • 184 EUR miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko,
 • 190 EUR na trzecie dziecko,
 • 215 EUR na czwarte i kolejne dziecko.

Kindergeld przysługuje osobom, które podlegają w Niemczech tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli w praktyce osobom, które rozliczą swoje dochody z niemieckim urzędem skarbowym na zasadach ustalonych dla niemieckich rezydentów podatkowych. Niemieckim rezydentem podatkowym jest osoba, która posiada w Niemczech stałe miejsce zamieszkania, przebywa lub przebywała w Niemczech w sposób ciągły ponad pół roku, lub która złożyła wniosek o traktowanie jej jako niemieckiego rezydenta podatkowego. Wniosek o opodatkowanie na zasadach przewidzianych dla niemieckich rezydentów mogą złożyć osoby, które osiągnęły ponad 90% dochodów w Niemczech lub których dochody zagraniczne (w tym polskie) nie przekroczyły w roku podatkowym równowartości 4.002 EUR (lub 8.004 EUR dla małżeństw).

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci w wieku do 18 lat. Jednak może być on przyznany dziecku, które ukończyło 18 lat a nie ukończyło 25 roku życia, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 • dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo,
 • dziecko znajduje się w okresie kiedy ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna drugą (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy),
 • dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować nauki ze względu na brak miejsc,
 • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna czynnie poszukująca pracy,
 • dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo – w tym przypadku nie ma ograniczenia wiekowego.

Kompleksowość usług wyróżnia nas spośród konkurencji, albowiem sprawę prowadzimy od momentu złożenia wniosku aż do ewentualnego postępowania przed niemieckimi sądami. W ostatnich latach reprezentowaliśmy setki Klientów również na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym (Bundesfinanzhof).

Szczególnym sukcesem German Contact oraz wielkim osiągnięciem, po czterech latach sporu z  Republiką Federalną Niemiec jest pozytywne rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, w przedmiocie przyznania pracownikom oddelegowanym do pracy na terytorium Niemiec uprawnienia do  zasiłków rodzinnych na dzieci. Do dnia wydania rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, tj. do dnia 12 czerwca 2012 roku, rząd niemiecki odmawiał prawa do zasiłków rodzinnych,  pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech,  natomiast w efekcie naszego konsekwentnego stanowiska, doświadczenia oraz profesjonalizmu w podejściu do sprawy  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że to właśnie nasze stanowisko jest właściwe.

Zmiana sytuacji pracowników oddelegowanych  do pracy w Niemczech, pod względem  uprawnień  do zasiłków rodzinnych na dzieci nastąpiła w efekcie naszego profesjonalizmu oraz uporu w działaniu, zawsze zmierzającego do pozytywnego  rozstrzygnięcia Państwa spraw.
 
Prawo do świadczeń rodzinnych ulega przedawnieniu – roszczenia o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego przedawniają się z upływem czterech lat licząc od końca roku, w którym powstało do nich prawo. Z końcem roku 2015 przedawniają się roszczenia powstałe w 2011 r. Złożenie wniosku we właściwej Familienkasse przed upływem 2015 przerwie bieg procesu przedawnienia.

Wszelkie sprawy związane z uzyskaniem zasiłku rodzinnego możecie Państwo załatwić korespondencyjnie lub bezpośrednio w jednym z naszych biur.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą lub dodatkowych pytań, prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z naszym biurem. Nasi pracownicy służą Państwu radą i pomocą.  Skontaktuj się z nami.