Rejestracja działalności gospodarczej w Niemczech

REJESTRACJA DZIAŁANOSCI GOSPODARCZEJ W NIEMCZECH

German Contact oferuje kompleksową pomoc w zarejestrowaniu firmy jednoosobowej lub spółki w odpowiednich urzędach niemieckich. Dobieramy przedmiot działalności zgodnie z pracami, jakie zamierzacie Państwo wykonywać, starając się wybrać najbardziej korzystną dla naszego Klienta opcję.
W razie konieczności, występujemy o wydanie stosownych pozwoleń, koncesji, jak również nostryfikacji (uznania) dyplomów, świadectw, uprawnień itd. Rejestracji dokonujemy w urzędach właściwych ze względu na siedzibę firmy. Określimy Państwu również, jakie istnieją unormowania prawne dla prowadzenia zamierzonej przez Państwa działalności gospodarczej. W przypadku braku meldunku na terenie Niemiec, firma nasza jest w stanie znaleźć Państwu odpowiedni adres w celu zameldowania osoby, jak i udostępnić adres siedziby firmy w ramach serwisu biurowo-księgowego.

Udzielone nam zlecenie uważamy za zrealizowane dopiero wtedy, gdy zleceniodawca otrzyma wszystkie dokumenty, niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Niemiec, tj. karta rzemieślnicza, wpis do rejestru działalności gospodarczej, wpis do KRS-u itp. Po zarejestrowaniu firmy oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawno-podatkową.